Witamy na stronie projektu Podniesienie jakości działania urzędów i usług dla mieszkańców poprzez wdrożenie zaktualizowanej Metody PRI w gminach i powiatach współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie przez: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie reprezentowany przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej (lidera) oraz partnerów: Związek Gmin Wiejskich RP (ZGWRP), Związek Miast Polskich (ZMP), Związek Powiatów Polskich (ZPP).

 
Copyright PRI 2014